Predajca

Názov:MAXcomputers s.r.o.
IČO:50824937
DIČ:2120492957
IČ DPH:SK2120492957
Mesto:Martin
PSČ:03601
Adresa:Pivovarská 1A
Telefón:+421903153610
E-mail:obchod@maxcomputers.sk
Kontakt:Miroslav Cáfal
Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 68577/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39